Wat is een webinar?

Wat is een webinar?

Een webinar is een steeds populairdere manier voor bedrijven om hun boodschap onder de aandacht te brengen. Mogelijk geldt dat ook voor jouw organisatie. Om een succesvol webinar te organiseren zal je eerst wel moeten weten wat dit begrip precies inhoudt. Om je helemaal wegwijs te maken in de wereld van online seminars hebben we dit artikel voor je geschreven. In dit artikel leggen we in de eerste plaats uit wat een webinar precies is en geven we je tips hoe je een zo succesvol mogelijk webinar organiseert.

Uiteraard is niet ieder webinar hetzelfde. Het ene online event zal veel meer gericht zijn op het overdragen van kennis, terwijl het andere online event meer de insteek zal hebben om een product of dienst te promoten. Het is dus niet altijd even eenvoudig om te bepalen wanneer een webinar succesvol is geweest, omdat dit afhangt van de doelen die je vooraf stelt. 

Wat zijn de voordelen van een online webinar?

Het organiseren van een online webinar heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats is het organiseren van een online webinar goedkoper. Wanneer je een fysieke bijeenkomst organiseert, dan moet je bijvoorbeeld een grote zaal huren waar je je gasten kan ontvangen. Wanneer je een online evenement organiseert, dan heb je die kosten natuurlijk niet.

Dat betekent overigens niet dat een online bijeenkomst gratis is. Je zal nog steeds kosten hebben, bijvoorbeeld voor de camera, de belichting en de productie. Die kosten zijn voor een deel echter eenmalig. Daarnaast zijn die kosten een stuk lager, dan de kosten van een fysiek webinar.

Daarnaast heeft het organiseren van een online webinar als voordeel dat iedereen het evenement kan bijwonen. Wanneer je een offline webinar organiseert zal niet iedereen daar bij kunnen zijn. Sommige mensen kunnen op een bepaald moment niet, of moeten simpelweg te ver reizen. Die beperkingen gelden niet voor een online webinar.

Een online webinar kan immers vanaf iedere locatie bekeken worden. Daarnaast kan je een online webinar ook opnemen, zodat geïnteresseerden het later terug kunnen kijken. Verderop in dit artikel komen we daar nog op terug. 

Een betaald webinar organiseren

Wanneer je een online event gaat organiseren dan kost je dat natuurlijk een investering. Je moet het event voorbereiden en ook het technisch mogelijk maken van een online webinar vergt een investering. Het is dus logisch dat je resultaat op die investering verwacht. Er zijn veel webinars die gratis te bekijken zijn. De organisator verwacht met het promoten van zijn product of dienst de investering terug te kunnen verdienen.

Het kan echter ook anders. Wanneer je bijvoorbeeld waardevolle kennis deelt, dan kan het ook zo zijn dat je mensen vooraf laat betalen om aan het event deel te nemen. Op die manier kan je ook je investering terugverdienen. Het is dan natuurlijk wel van belang dat de boodschap die je aanbiedt van een hoog niveau is. Overigens hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Het kan ook zo zijn dat je een betaald webinar organiseert, waarbij je tegelijkertijd je product of dienst promoot. 

Er zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar waarmee je een betaald online evenement kan organiseren. Ook op dit gebied word je dan volkomen ontzorgd. 

Een webinar: live, semi-live, of opgenomen

Een webinar kan je op verschillende manieren organiseren. In de eerste plaats kan je er voor kiezen om een live webinar te geven. Voor veel mensen is dat de meest aantrekkelijke optie, omdat een live webinar vaak het meest dynamisch is. Je kan makkelijk reageren op de kijkers en de show krijgt zo een dynamisch geheel. 

Aan het opnemen van een live webinar zitten echter ook nadelen. Wanneer er iets fout gaat, dan krijgt gelijk het hele publiek dit te zien. Dat wil je mogelijk voorkomen, zeker wanneer je net begint met het organiseren van online bijeenkomsten. Om die reden maken sommige softwarepakketten het mogelijk om ook een semi-live webinar te organiseren. De kijker krijgt dan de indruk dat het evenement live is, maar in werkelijkheid is het evenement gewoon vooraf opgenomen en gecontroleerd op fouten. 

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om helemaal niet de indruk te wekken dat een evenement live is en het gewoon vooraf op te nemen. Dat is vaak de meest makkelijke methode en is zeer geschikt voor mensen die net beginnen met het organiseren van online webinars. 

Het organiseren van een goede online bijeenkomst vergt een investering. Je zal daarom zoveel mogelijk rendement op die investering willen. Vaak wordt het daarom belangrijk gevonden om ook de mogelijkheid te hebben om je evenement later online beschikbaar te maken, bijvoorbeeld via Youtube. Zo kunnen ook geïnteresseerden die niet in staats waren om op het moment van het online webinar zelf te kijken, kennis nemen van jouw boodschap.

Waarom is het belangrijk om dit te weten?

Het is belangrijk om te weten hoe je een evenement aan wilt kleden, omdat je hier bij het uitzoeken van de software die je gebruikt voor het organiseren van het online webinar rekening mee moet houden. Niet ieder pakket biedt je immers dezelfde mogelijkheden. Daarom is het verstandig om vooraf te bepalen hoe je een online event wilt uit gaan zenden en of de software die je daarvoor gebruikt geschikt is. 

Samenvatting: wat is een online webinar?

In dit artikel hebben we stilgestaan bij de vraag: wat is een online webinar? Een online webinar is een manier om je boodschap aan je publiek bekend te maken. Die boodschap kan het overdragen van kennis zijn, of je publiek kennis laten maken met je product of dienst. 

Aan het organiseren van een online webinar zijn voordelen verbonden. De belangrijkste voordelen zijn dat je publiek op een laagdrempelige manier kennis kan maken met jouw boodschap. Daarnaast zijn de productiekosten van een online webinar een stuk lager dan de kosten van een seminar. Hierdoor is het organiseren van een event ook voor kleinere bedrijven mogelijk geworden.

Een ander belangrijk voordeel van een online seminar is dat je er meer impact mee kan bereiken. Je kan je evenement immers opnemen, zodat geïnteresseerden die aanvankelijk niet bij het evenement konden zijn, het alsnog kunnen bekijken.

Het organiseren van een online evenement vergt echter nog steeds een goede voorbereiding. Goede software kan je echter helpen om je online evenement zo soepel mogelijk te laten verlopen en maximaal resultaat van je investering te behalen. 

      Webinar software